Ons Koningshuis

 

 

 

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie. In de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis is vastgelegd wie lid is van het Koninklijk Huis.

Lid van het Koninklijk Huis zijn:

 • de Koning
 • de afgetreden Koning (Koningin)
 • de wettige nakomelingen van Koning Willem I die in de eerste of tweede graad verwant zijn aan de Koning en voor troonopvolging in aanmerking komen;
 • de echtgenoten van de hierboven genoemde leden;
 • degenen die op grond van de overgangsregeling bij de Wet lidmaatschap van het Koninklijk Huis deel uitmaken van het Koninklijk Huis.

De Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis bepaalt sinds 2002 dat zij die tot in de tweede graad familie van de Koning zijn en erfopvolgers zijn, tot het Koninklijk Huis behoren. Ook de Koning of Koningin die afstand heeft gedaan van het koningschap, is lid van het Koninklijk Huis. De echtgenoten, weduwen en weduwnaars van de hierboven genoemde leden van het Koninklijk Huis bezitten ook het lidmaatschap. Prinses Margriet en haar echtgenoot behouden hun lidmaatschap volgens de regels van de oude wet (verwantschap in de derde graad).

Momenteel telt het Koninklijk Huis de volgende 10 leden:

 • Koning Willem-Alexander
 • Koningin Máxima
 • Prinses Beatrix
 • De Prinses van Oranje
 • Prinses Alexia
 • Prinses Ariane
 • Prins Constantijn
 • Prinses Laurentien
 • Prinses Margriet
 • Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Sinds het moment van aantreden van Koning Willem-Alexander hebben de kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien en de Prinsen Maurits en Bernhard en hun echtgenotes het lidmaatschap van het Koninklijk Huis verloren. De drie kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien behouden wel hun opvolgingsrechten gedurende het koningschap van Koning Willem-Alexander.

Leden van het Koninklijk Huis raken hun lidmaatschap ook kwijt als:

 • zij het Nederlanderschap verliezen;
 • er bij Koninklijk Besluit ontslag wordt verleend;
 • zij trouwen zonder dat het parlement daar toestemming voor heeft gegeven.

Zonder toestemming van het parlement zijn getrouwd de Prinsessen Irene en Christina, Prins Friso en de Prinsen Pieter-Christiaan en Floris. Zij zijn daarom geen lid (geweest) van het Koninklijk Huis.

Tot de Koninklijke Familie behoren, naast de leden van het Koninklijk Huis, ook: Prins Friso (overleden op 12 augustus 2013), Prinses Mabel, Prins Maurits, Prinses Marilène, Prins Bernhard, Prinses Annette, Prins Pieter-Christiaan, Prinses Anita, Prins Floris, Prinses Aimée, Prinses Irene en Prinses Christina en hun (aangetrouwde) kinderen en kleinkinderen.